پروفیل upvc ماژول

صفحه نخست  » پروفیل UPVC  » پروفیل upvc ماژولپروفیل قاب پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ماژول

این پروفیل upvcقاب پنجره دوجداره ماژول دارای ارتفاع دیواره خارجی ۶۵ میلیمتر و این پروفیل یو پی وی سی دارای ارتفاع دیواره داخلی ۴۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل upvc قاب پنجره دوجداره ماژول ۶۰ میلیمتر و ۴ کاناله بوده و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر می باشد. پروفیل یو پی وی سی ماژول فضای استقرار گالوانیزه آن به عرض ۲۵ و به ارتفاع ۲۵ میلیمتر میباشد.این پروفیل upvc را فقط برای ساخت درب و پنجره های لولایی استفاده می کنند.پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی ماژول

پروفیل upvc لنگه درب داخل بازشوی پنجره دوجداره ماژول ارتفاع دیواره خارجی ۹۶ میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۹۶ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل upvc لنگه درب داخل بازشو پنجره دوجداره ماژول ۶۰ میلیمتر میباشد و این پروفیل یو پی وی سی ضخامت شیشه خور ۲۰ میلیمتر را دارا بوده و ۳ کاناله می باشد. در این پروفیل upvc ماژول محل جایگیری گالوانیزه به عرض ۲۸ میلیمتر و به ارتفاع ۲۵ میلیمتر میباشد. در هنگام استفاده از یراق سوئیچی معمولا از این پروفیل یو پی وی سی استفاده میگردد.پروفیل لنگه پنجره کشوئی upvc : پروفیل یو پی وی سی ماژول

در این نوع پروفیل upvc لنگه پنجره کشویی ماژول ارتفاع دیواره داخلی ۵۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۷۵ میلیمتر میباشد. این نوع پروفیل upvc ماژول دارای ۶۰ میلیمتر عرض می باشد که۳ کاناله بوده و در این نوع پروفیل یو پی وی سی ضخامت شیشه خور ۱۸ و ۲۴ میلیمتر می باشد. محل جایگیری گالوانیزه پروفیل upvc ماژول دارای عرض ۲۵ میلیمتر و ارتفاع ۲۱ میلیمتر می باشد.پروفیل پنل پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی ماژول

پروفیل upvc پنل پنجره دوجداره ماژول دارای ارتفاع دیواره داخلی ۱۰۰ میلیمتر ونیز این پروفیل یو پی وی سی دارای ارتفاع دیواره خارجی ۱۰۰ میلیمتر می باشد. پروفیل upvc پنل پنجره دوجداره ماژول دارای عرض ۲۰ میلیمتر میباشد. از این پروفیل جهت پوشاندن درب و پنجره یو پی وی سی استفاده میگردد.پروفیل زهوار تک جداره upvc: پروفیل یو پی وی سی ماژول

این پروفیل زهوار تک جداره upvc ماژول نیز مانند پروفیل یو پی وی سی زهوار دوجداره upvc برای ثابت نگه داشتن شیشه تک جداره ۴ میلیمتری استفاده میگردد.پروفیل میانی متحرک پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی ماژول

دیواره خارجی پروفیل upvc ماژول دارای ارتفاع ۶۳.۵ میلیمتر و و همیچنین دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی دارای ارتفاع ۳۸ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل upvc میانی متحرک ماژول ۶۳.۵ میلیمتر و نیز این پروفیل یو پی وی سی ۳ کاناله میباشد. از این پروفیل upvc میانی متحرک پنجره دوجداره ماژول جهت ساخت پنجره های فرانسوی و یا ساخت درب دو لنگه با پنجره استفاده میگردد تا بتوان هر دو لنگه را باز نمود.درب بیرون بازشو دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی ماژول

پروفیل upvc درب بیرون بازشو پنجره دوجداره ماژول ارتفاع دیواره خارجی ۱۱۶ میلیمتر را دارا می باشد و نیز این پروفیل یو پی وی سی دارای ارتفاع دیواره داخلی ۷۶ میلیمتر میباشد. درب بیرون بازشوی پروفیل upvc ماژول عرض ۶۰ میلیمتر را دارا میباشد این پروفیل یو پی وی سی دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری بوده که ۳ کاناله میباشد. در این پروفیل upvc ماژول فضای استقرار گالوانیزه دارای ابعادی به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و به عرض ۵۱ میلیمتر میباشد.از این پروفیل یو پی وی سی در مواقعی استفاده میشود که درب به سمت بیرون باز شود.پروفیل آداپتور لوله دوجداره UPVC: پروفیل یو پی وی سی ماژول

۶۰ میلیمتر عرض پروفیل upvc آداپتور لوله پروفیل یو پی وی سی ماژول میباشد. از آداپتور لوله جهت ساخت پنجره های زاویه دار استفاده میگردد.پروفیل لنگه پنجره دوجداره یو پی وی سی : پروفیل upvc ماژول

پروفیل یو پی وی سی ماژول در این نوع ارتفاع دیواره خارجی آن ۵۷ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc نیز ۵۷ میلیمتر میباشد. پروفیل یو پی وی سی لنگه پنجره دوجداره ماژول ۶۰ میلیمتر عرض را دارا میباشد که این پروفیل upvc ۴ کاناله و همچنین ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد. پروفیل یو پی وی سی ماژول فضای جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۸ میلیمتر و به عرض ۲۵ میلیمتر را دارا میباشد. روی این پروفیل upvc دوجداره ماژول میتوان هر گونه یراق از جمله یراق تک حالته و دو حالته و کلنگی و فولکس واگنی را نصب نمود.پروفیل مولین یا میانی ثابت پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ماژول

ارتفاع پروفیل یو پی وی سی میانی ثابت پنجره دوجداره ماژول دارای دیواره خارجی ۸۵ میلیمتر و این پروفیل upvc دارای ارتفاع داخلی ۴۵ میلیمتر میباشد. پروفیل یو پی وی سی میانی ثابت پنجره دوجداره ماژول ۶۰ میلیمتر عرض را دارا میباشد که ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر میباشد. پروفیل upvc ماژول فضای استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۸ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر میباشد. پروفیل میانی ثابت یا مولین به عنوان ستون میانی پنجره ثابت یک طرف بازشو یا دو طرف بازشو استفاده میگردد.پروفیل فریم کشویی پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ماژول

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی پنجره دوجداره ماژول ۸۴ میلیمتر و دیواره داخلی این پروفیل upvc دارای ارتفاع ۶۰ میلیمتر می باشد. ضخامت شیشه خور پروفیل یو پی وی سی این نوع ۲۱ میلیمتر و ۵۰ میلیمتر عرض را دارد و ۳ کاناله میباشد. در این پروفیل upvc ماژول فضای جایگزاری گالوانیزه به ارتفاع ۲۸ میلیمتر و عرض ۳۰ میلیمتر می باشد.
پروفیل زهواره دوجداره پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc ماژول

از این پروفیل یو پی وی سی زهوار دوجداره پروفیل upvc ماژول برای ثابت نگه داشتن شیشه تک جداره ۴ میلیمتری استفاده میگردد.

پروفیل آداپتورکشویی پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ماژول

پروفیل آداپتور کشویی پروفیل یو پی وی سی ماژول دارای ۵۸.۵ میلیمتر ارتفاع دیواره خارجی میباشد. عرض پروفیل upvc آداپتور کشویی پروفیل یو پی وی سی ماژول ۴۰.۶۹ میلیمتر میباشد.پنجره دکوراتیو دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ماژول

پروفیل یو پی وی سی پنجره دکوراتیو ماژول ارتفاع دیواره خارجی آن به ابعاد ۵۷ میلیمتر می باشد و نیز ابعاد ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc نیز ۵۷ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل دکوراتیو یو پی وی سی پروفیل ماژول به ابعاد ۷۰ میلیمتر بوده که این پروفیل ۵ کاناله و ضخامت شیشه خور این پروفیل upvc ۲۴ میلیمتر میباشد. در این پروفیل یو پی وی سی ماژول فضای جایگیری گالوانیزه به عرض ۲۵ میلیمتر و به ارتفاع ۲۸ میلیمتر میباشد. این پروفیل upvc قسمت بازشوی پنجره را تعیین میکند.پروفیل زهوار دوجداره دکوراتیو یو پی وی سی: پروفیل upvc ماژول

از این پروفیل یو پی وی سی زهوار دوجداره دکوراتیو پروفیل upvc ماژول برای ثابت نگه داشتن شیشه دوجداره مورد استفاده قرار میگیرد این زهوار دوجداره دکوراتیو پروفیل یو پی وی سی ماژول توانایی نگه داشتن شیشه ۲۰ میلیمتری را دارد.


پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ماژول

این نوع پروفیل یو پی وی سی ۵۶ میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی و نیز ۵۶ میلیمتر ارتفاع خارجی این نوع پروفیل upvc ماژول میباشد. عرض پروفیل یو پی وی سی ماژول در این نوع نیز ۵۶ میلیمتر میباشد. از این پروفیل upvc جهت ساخت پنجره های زاویه دار استفاده میگردد.


تعداد رای ها:
X