دستگاه کپی فرز و سه مته پشتی همراه با راه آب زن

صفحه نخست  » کارخانه پازل ستاپ  » دستگاه کپی فرز و سه مته پشتی همراه با راه آب زن - کد دستگاه DE ۴۰۹۰

دستگاه کپی فرز و سه مته پشتی همراه با راه آب زن - کد دستگاه DE ۴۰۹۰

  • کانالهای تخلیه آب را برروی پروفیلهای PVC با سیستم پنوماتیک باز می نماید.
  • برای پروفیلهای PVC جای اسپانیولت ، قفل ، سیلندر و دستگیره را باز مینماید.
  • موتور سه مته پشتی و فرزها هر کدام بصورت مستقل کار میکنند.
  • عملیات فرز کاری را با استفاده از نگهدارنده های پنوماتیکی بصورت دقیق میتوان انجام داد.
  • با استفاده از نگهدارنده های کناری قسمت فرز، میتوان فرز کانال اسپانیولت را بدون نیاز به شابلون انجام داد.
  • دارای مزیت کپی کردن سوراخها بصورت منوال
  • عملیات کپی برداری با استفاده از شابلون انجام میگیرد.

دستگاه کپی فرز و سه مته پشتی-5
تعداد رای ها:
X