دستگاه جوش تک سر - کد دستگاه BA ۲۰۳۰

صفحه نخست  » کارخانه پازل ستاپ  » دستگاه جوش تک سر - کد دستگاه BA ۲۰۳۰

دستگاه جوش تک سر - کد دستگاه BA ۲۰۳۰

 • این دستگاه مناسب شرکت پنجره دوجدارهupvc می باشد.
 • گوشه پروفیلهای UPVC را مابین زوایای ۱۸۰ – ۳۰ درجه جوش میدهد.
 • قابلیت بیشترین مقاومت جوش را دارا میباشد.
 • توانایی جوش صفر را برای پروفیلهای رنگی دارد.
 • در سایه سیستم تعویض راحت قالبهای جوش در زمان صرفه جوییبعمل می آید.
 • بواسطه پخش یکنواخت مقاومت و عمر طولانی اطو ، حرارت بصورت یکنواخت پخش میگردد.
 • به واسطه استفاده از سیستم به روز شده تفلون رولی در زمان و هزینهصرفه جوئی بعمل میاید.
 • با استفاده از بازوهای جوش ، امکان جوش دادن ابعاد بزرگ بصورتمطلوب میسر میباشد.
 • دارای سیستم کنترل بصورت الکترو پنوماتیکی میباشد.
 • تمام پارا مترهای دما و زمان بصورت مجزا قابل تنظیم میباشد.

امکانات قابل نصب

 • قالبهای جوش
دستگاه جوش تک سرکد دستگاه-5
تعداد رای ها:
X