دستگاه برش تک سر PVC و آلومینیوم - AA ۱۰۲۰

صفحه نخست  » کارخانه پازل ستاپ  » دستگاه برش تک سر PVC و آلومینیوم - AA ۱۰۲۰

دستگاه برش تک سر PVC و آلومینیوم - AA ۱۰۲۰

 • این دستگاه مناسب کارخانه تولید کننده پنجره دو جداره یو پی وی سی می باشد.
 • پروفیل های PVC و آلومینیوم را ما بین زوایای ۲۰-۱۶۰ درجه بطور دقیق برش می دهد.
 • دارای متر منوال برای اندازه گیری برش در سمت راست و همچنین صفحه نگهدارنده پروفیل در سمت چپ می باشد.
 • سرعت حرکت برش تیغ اره قابل تنظیم می باشد.
 • با سیستم ثابت کردن صفحه برش به صورت عمودی ، زوایای برش به صورت دقیق قابل تنظیم می باشد.
 • به واسط تکیه گاههای موجود زاویه های ۹۰ و ۴۵ درجه ثابت می گردد.
 • با داشتن تیغ اره ای به قطر ۴۰۰ میلی متر قابلیت برش همزمان دو پروفیل را دارد.

امکانات قابل نصب

 • SS ۱۰۰ سیستم خنک کننده
 • DS ۵۳۰ L متر دیجیتالی در سمت چپ
 • DS ۵۳۰ R متر دیجیتالی در سمت راست
 • BS ۱۰۰ L صفحه نگهدارنده پروفیل در سمت چپ
 • BS ۱۰۰ R صفحه نگهدارنده پروفیل در سمت راست
 • MS ۱۰۰ L سیستم اندازه گیری منوال در سمت چپ
 • MS ۱۰۰ R سیستم اندازه گیری منوال در سمت راست
 • DS ۱۰۰ L متر دیجیتالی منوال در سمت چپ
 • DS ۱۰۰ R متر دیجیتالی منوال در سمت راست
 • DS ۲۰۰ L متر دیجیتالی دسته دار در سمت چپ
 • BS ۳۰۰ صفحه نگهدارنده ۶ متری
دستگاه برش تک سر-5 PVC و آلومینیوم
تعداد رای ها:
X