دستگاه برش زهوار - AD ۱۰۵۰

صفحه نخست  » کارخانه پازل ستاپ  » دستگاه برش زهوار - AD ۱۰۵۰

دستگاه برش زهوار - AD ۱۰۵۰

 • این دستگاه مناسب شرکت پنجره دوجدارهupvc می باشد.
 • توانایی برش پروفیل زهوار PVC و آلومینیوم را با زاویه ۴۵ درجه به صورت دقیق دارد.
 • دارای متر منوال برای اندازه گیری برش و همچنین صفحه نگهدارنده پروفیل در سمت چپ می باشد.
 • سرعت حرکت برش تیغ اره قابل تنظیم می باشد.
 • هر دو قسمت پروفیل را به طور همزمان برش می دهد.
 • تعویض قالبها به راحتی صورت می گیرد.
 • به واسطه استفاده از یک دکمه برای عملیات برش سرعت کار بالا میرود.

امکانات قابل نصب

 • SS ۳۰۰ سیستم خنک کننده
 • قالبهای برش زهوار
 • DS ۵۰۰ R متر دیجیتالی در سمت راست
 • DK ۱۰۰ متر دیجیتالی
 • MS ۲۰۰ L متر اندازه گیری منوال در سمت چپ
 • MS ۲۰۰ R متر اندازه گیری منوال در سمت راست
 • BS ۲۰۰ R صفحه نگهدارنده در سمت راست
 • BS ۵۰۰ صفحه نگهدارنده ۶ متری
دستگاه برش زهوار-5
تعداد رای ها:
X