X
InnerBanner

مقاومت درب و پنجره دوجداره upvc دربرابر زلزله

صفحه نخست  » اطلاعات تخصصی پنجره UPVC  » مقاومت درب و پنجره دوجداره upvc دربرابر زلزله

مقاومت درب و پنجره دوجداره upvc دربرابر زلزله مقاومت درب و پنجره دوجداره upvc دربرابر زلزله (تعداد بازدید : ۵۴۱۳)

با پیشرفت صنعت ساختمان در بحث مقاوم سازی در برابر زلزله و کم کرده خسارات احتمالی نیز مباحث جدید و مفیدی حاصل شده است که در معماری نوین در صنعت ساختمان همواره شاهد تحول روزانه در ایمن سازی معماری هستیم .
همان طور که می دانید با بررسی حرکات سازه در زلزله به این نتیجه رسیده اند که ساختمانهای با نماهای متریال غیر منعطف مثل فلز و سیمان در یکطف سازه بار مرده ایجاد کرده و بعث پیچش سازه در هنگام زلزله می شوند .لذل استفاده از پنجره های upvc سی بهترین گزینه برای رفع مشکل فوق می باشد و درو پنجره یو پی وی سی نه تنها باعث سبکسازی سازه ساختمان میشود بلکه با رفع مشکل فوق درو پنجره upvc .بهترین گزینه جایگزین پنجره های فلزی و در و پنجره های چوبی در بحث ایمن سازی می باشد.

upvc مقاومت درب و پنجره دوجداره
upvcمقاومت درب و پنجره

در زلزله های مختلفی که با مقیاس متفاوتی در جهان رخ داده است بوضوح میتوان نقش تعیین کننده درو پنجره یو پی وی سی را در پایین آوردن میزان تلفات و صدمات مشاهده کرد ساختار ایده آل پرو فیل با عث میشود که در ارتعاشات خفیف شیشه های دو جداره پنجره دو جداره یو پی وی سی لرزه را تحمل کرده و در لرزهای شدید پرو فیلهای استفاده شده در درو پنجره دو جداره upvcمانع از هم پاشیدگی و خطر ساز شده فریم های یو پی وی سی می شود .
قیمت درو پنجره دو جداره یو پی وی سی نیز به ما این اجازه را می دهد تا محصولی ایمن را با قیمت همسان با سایر محصولات تهیه و بکار ببندیم.


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۷
منبع :