X
InnerBanner

فرایند تولید شیشه های دوجداره

صفحه نخست  » اطلاعات تخصصی پنجره UPVC  » فرایند تولید شیشه های دوجداره

فرایند تولید شیشه های دوجداره فرایند تولید شیشه های دوجداره (تعداد بازدید : ۵۹۲۷)

در مرحله اول شيشه ها به ميز برش اتوماتيك انتقال داده می شود. اين انتقال از طریق ركهای مخصوص صورت ميگيرد. سپس شیشه ها بوسيله نرم افزار طراحی با حداقل پرت و ضايعات، برش داده می شوند.
در ادامه شيشه های سايز شده شسته، سختگيری و كنترل كيفی شده و به دستگاه توليد انتقال می يابد .

فرایند تولید شیشه دوجداره
فرایند تولید شیشه های دوجداره

همزمان با مراحل فوق اسپیسرهای مابین شیشه دوجداره بوسیله دستگاه خمکن بندینگ برای هر شیشه اندازه، برش و خم داده شده و داخل آن با رطوبتگیر پر و بوسیله دستگاه بوتیل دو لبه شیشه چسب زده می شود تا فریمها که اسپیسر نام دارد در بین شیشه ها قرار گرفته و درز بین آنها نیز درزگیری شود .
بعد از آن شیشه ها به دستگاه پرس انتقال یافته و گاز میانی آرگون به داخل فریمها به صورت اتوماتیک تزریق می شود.
در پایان توسط یک روبات محیط کل شیشه ها با چسب ولفید و پلیس درزگیری مجدد می گردد.


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
منبع :