X
InnerBanner

ممانعت پنجره های دوجداره upvc دربرابرآلودگیهای صوتی

صفحه نخست  » اطلاعات تخصصی پنجره UPVC  » ممانعت پنجره های دوجداره upvc دربرابرآلودگیهای صوتی

ممانعت پنجره های دوجداره upvc دربرابرآلودگیهای صوتی ممانعت پنجره های دوجداره upvc دربرابرآلودگیهای صوتی (تعداد بازدید : ۴۲۹۰)

تاثیرات مخرب آلودگی صوتی بروی زندگی انسانی و نقش بسیار موثر پنجره دو جداره یوپی وی سی برای کاهش آلودگی های صوتی محیطی.بطور کلی زندگی مدرن شهری مسائل و پیچیدگیهای بسیاری را به همراه داشته است .
زمانی که بشر از نظریات انسان محوری در شهر سازی فاصله گرفت معماری در شهر سازی صورت دیگری گرفته و کاربری معماری شهرسازی محوریت اقتصاد را در سر لو حه اهداف خود قرار داد و طبیعی است که اندک اندک بسیاری از استانداردهای انسانی و سلامت جامعه نیز دیگر در اولویت جدی نبوده یا استانداردهای خود را بصورت دائمی یا مقطعی پایین آورده اند تا مانعی برای توسعه شهری نباشد

upvc پنجره های دوجداره
آلودگی صوتی پنجره های دوجداره

آلودگی صوتی در قسمتهای مختلف زندگی پدید آمده و به اشکال مختلف تاثیرات مخربی بروی زندگی شخصی و اجتماعی و نهایتا عملکرد فردی گذاشته است که بطور اجمال میتوان به دسته بندی زیر اشاره کرد. که البته با پیشرفت تکنولوژی سعی بسیار در پایین آوردن صدمات واره کرده ،ابداع درب و پنجره های upvc یکی از مهمترین گامهای مثبت در مهار آلودگیهای صوتی محیطی میباشد . و همچنین استفاده از شیشه های دو جداره شده در پنجره های یو پی وی سی نیز مکملی بسیار مفید در این محصول بشمار می رود.

  • ناشنوایی شغلی
  • تاثيررواني منفي آلودگي صوتي بر روي فعاليت مغزي
  • تاثير عمومي
  • تاثير فيزيو لوژيك صدا
  • راه هاي كم كردن تاثير آلودگي صوتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۸
منبع :